08 – Camí de Baix – Rec de la Vila

Aquest carrer que circumval·la la vila closa per l’est, forma part de l’antic camí de Vilafranca a Piera i Capellades, i que ens porta actualment al barri de l’Altra Banda, i enllaça amb el Camí del Riu i al camí dels Plans cap a Torrelavit.

En destaquem la Sèquia Comunal, que a partir del Pont Nou és coneguda com a Rec de la Vila, que transcorre soterrat la major part del seu recorregut, però que fins a finals dels anys 1980, passava a cel obert i que en molts espais es feia servir com a rentador.

Com a construcció destacable, tenim el molí de Cal Ròmul també conegut com a Molí de la Vila o Molí de la Marquesa. Molí paperer bastit el segle XVIII, propietat dels Marquesos de Llió i connectat amb el casal gòtic que trobem al carrer Major (plafó nº3). Va ser propietat dels Marquesos de Llió fins a finals del sXIX. En aquesta cantonada hi havia una glorieta modernista, un safareig i les rodes del molí.

Sota les basses que veiem, construïdes a principis del segle XX, es van trobar varies tombes antropomòrfiques excavades sobre la roca, indicadores d’orígens remots de la població de Sant Pere.

 

Glorieta modernista i salt d’aigua a Cal Ròmul, enderrocada l’any 1987.

Rentador al Rec de la Vila al seu pas pel Camí de Baix. Fotografia de principis del s.XX, realitzada des de Cal Ròmul.

Croquis amb les propietats dels Marquesos de Llió al Barri Vell, segona meitat s.XIX